Workshops

Marcel Veenman verzorgt ook workshops voor docenten van PO- en VO-scholen, het MBO, HBO en WO over het trainen van metacognitieve vaardigheden. Dit kunnen korte workshops zijn van één of twee uur, waarbij de trainingsprincipes van metacognitieve vaardigheden worden geïntroduceerd met praktische opdrachten. Het kan ook een serie van workshops betreffen, waarbij docenten in de tussenliggende weken opdrachten in de praktijk toepassen. Een serie van workshops is met name interessant voor scholen die de training van metacognitieve vaardigheden schoolbreed willen aanpakken.

Uit een recent Erasmus+ project van het SCOL in Leiden bleek dat dergelijke workshops voor PO-docenten zelfs met een korte toepassingstijd in het onderwijs van twee maanden al leidde tot verbeterde metacognitie bij getrainde leerlingen in vergelijking tot niet-getrainde leerlingen.

Tarieven van workshops in nader overleg vast te stellen, afhankelijk van de voorbereidingstijd, het aantal workshops en de duur, alsmede de reiskosten. Voor onderwijsinstellingen BTW-vrijgesteld.

Neem contact op met Marcel Veenman