Lezingen

Marcel Veenman geeft regelmatig lezingen, keynotes en colleges voor docenten van PO- en VO-scholen, het MBO, HBO en WO. Zowel binnen Nederland, als internationaal. Het onderwerp van dergelijke lezingen betreft metacognitie, hoogbegaafdheid en/of faalangst. De nadruk ligt op wat onze kennis over deze onderwerpen kan bijdragen aan de onderwijspraktijk. Duidelijke voorbeelden uit het onderwijs komen aan bod om leerprincipes te verhelderen. Gestreefd wordt naar een interactieve lezing, waarbij docenten met vragen worden uitgenodigd om na te denken over hun rol als docent.

Tarieven van lezingen in nader overleg vast te stellen, afhankelijk van de benodigde voorbereidingstijd, duur van de presentatie en reiskosten. Voor onderwijsinstellingen BTW-vrijgesteld.

Neem contact op met Marcel Veenman